Seremoni

Seremoni

Det er viktig for oss at begravelsesseremonien blir en så god og verdig avskjed med avdøde som overhode mulig. Seremonien vil selvsagt tilrettelegges deres og avdødes ønsker så godt som mulig innenfor de lovene og rammene som vi har. Det første vi gjør er ofte å ha en planleggingssamtale der vi presenterer de forskjellige alternativer som finnes, samt hvilke ønsker dere har i forhold til en avskjedsseremoni. Vi vil lede dere gjennom planleggingen steg for steg og hjelper dere å ta de beslutningene som må tas i henhold til seremonien, slik som valg av type seremoni, seremonisted, musikk og programhefter etc.

Begravelsen eller bisettelsen skal som hovedregel finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. Det finnes tilfeller der dette ikke lar seg gjøre og da er det er kirkeverge som eventuelt kan gi dispensasjon fra denne regelen ved spesielle omstendigheter.

Den som har tatt på seg ansvaret for begravelsen må, i samsvar med avdøde sine ønske, ta stilling til om det skal være en vanlig jordbegravelse eller kremasjon, og hvilken type seremoni man ønsker. Etterlatte i følgende rekkefølge har rett til å ta seg av begravelsen: Ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, barn av søsken og søsken av foreldrene. Ansvarlig for begravelsen må ha fylt 18 år.

I gravferdslova, kap. 2, § 9, går det frem hvem som kan være ansvarlig for en begravelse.

Kremasjon eller jordgrav

Mange tenker ikke over at kremasjon er et alternativ til jordgrav. Hvis en velger kremasjon, vil en seremoni bli gjennomført og avsluttet ved at man bærer kisten til bilen. Bilen vil frakte avdøde til krematoriet for kremasjon.

Avdødes urne vil ofte settes ned på valgte gravsted 2-3 uker etter seremonien har funnet sted. Tidspunkt for en urnenedsettelse kan avtales nærmere både med kortere og lengre tidsintervall fra seremonien, men vil tidligst kunne skje 1-2 dager etter seremonien og senest innen 6 måneder etter dødsfallet.

Ved jordgrav vil vi som oftest følge avdøde til valgte gravsted og avslutte seremonien og avskjeden ved graven.

.

Valg av seremonitype

I Byes ønsker vi å legge til rette for den type seremoni som føles riktig for de pårørende.

De vanligste seremonitypene brukt i Norge er seremoni etter “Den Norske Kirkes ordning”. Men andre tradisjoner er raskt voksende og alternative typer seremonier som kan nevnes er livssynsåpen, humanetisk, muslimsk, hinduistisk eller buddistisk.

Vi legger selvsagt gjerne til rette for andre ikke religiøse/ religiøse tradisjoner. Det viktigste er at man får ta en verdig og god avskjed med et menneske som har hatt en stor plass i livet.