Transport

Transport

Vi mener at alle fortjener ydmyk respekt og verdig behandling, også etter sin bortgang.

Som en del av våre tjenester transporterer vi den avdøde til sykehus eller annet tilsvarende sted for å ivareta den avdøde frem til begravelsesseremonien.

Det er viktig for oss å kunne tilby tjenester med utstyr av høy kvalitet. Vi har derfor to ulike transportkjøretøy av høy standard i hvit og svart. Har du en spesiell preferanse kan du gjerne nevne dette for oss.

Henting i hjemmet

Om dødsfallet skjer i hjemmet vil vi kunne hente avdøde og frakte han/henne i vår spesialbil til nærmeste fasilitet med kjølekapasitet. Ofte til sykehuset eller kapell med eget kjølerom.

Avdøde vil kunne hentes ut etter at lege har vært på stedet for å konstatere dødsfallet.

Vi sørger for at dette skjer på en respektfull, trygg og verdig måte og overtar da ansvaret for ivaretakelsen videre.

.

Henting fra andre steder i landet

Dersom avdøde har bostedsadresse et annet sted enn hvor dødsfallet har funnet sted, vil transport hjem ofte være påkrevd og kan søkes dekket av NAV dersom avdød var norsk statsborger og stedet fra dødsfall til hjemsted er mer enn 20 km.

Har avdøde bostedsadresse i feks Ålesund og dør på Rikshospitalet, vil NAV kunne dekke alle transportkostnader mot en egenandel på kroner 2272,-. Vi organiserer gjerne transport av avdøde hjem fra andre steder i landet. Vi ordner da også alle dokumenter og søknader til NAV.

Dersom avdøde ønskes gravlagt et annet sted enn i sin bostedskommune (f.eks tidligere hjemsted) vil man kunne påregne å dekke kostnader til transport selv. Ofte kan dette likevel være et sterkt ønske fra avdøde eller pårørende og vi vil selvsagt gjerne være behjelpelig med trygg og verdig transport og å finne best mulig løsning for dere.

Ring oss gjerne for råd og veiledning.

Andre tilfeller, som transport fra utlandet

Vi har døgnvakt og er alltid tilgjengelig på telefon +47 70 12 12 55 / +47 920 49 999 for hjelp og rådgivning.

Ved dødsfall i utlandet er det viktig å undersøke om avdøde hadde reiseforsikring i forhold til kostnadene ved hjemtransport. Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap og det lokale konsulat eller ambassaden i det respektive landet. Dette er viktig, da det ofte kan være svært store prisforskjeller i forhold til transport hjem til Norge.

Har ikke vedkommende “reiseforsikring” må som regel transportkostnadene til Norge dekkes av de pårørende. Konsulatet eller ambassaden vil kunne anbefale et seriøst begravelsesbyrå med erfaring i hjemsendelse av utenlandske statsborgere fra sitt hjemland.

Vi vil i samarbeid med dere og begravelsesbyrået i landet der dødsfallet skjedde, få fraktet avdøde hjem på best mulig måte. Utenriksdepartementet kan også bistå med informasjon rundt denne prosessen på deres nettsider..