Urner

Urner

Vi har en rekke flotte urner som representerer hvem den avdøde var betydde for andre.

Urnene er laget med tanke på hurtigst mulig nedbryting i jorden. Man kan også få urne i bioorganisk, forgjengelig materiale. Med en slik type urne vil nedbrytningsprosessen begynne med en gang urnen senkes ned i jorden.