Hjelp ved dødsfall i andre tilfeller

Andre tilfeller

Dersom et dødsfall har skjedd under spesielle omstendigheter som f.eks ved selvmord, drukning, trafikkulykke eller andre unaturlige årsaker er det kanskje spesielt viktig for deg som pårørende å vite at hos oss vil både du og avdøde bli håndtert på en ydmyk, verdig og respektfull måte. Samtidig er det også viktig at prosessen rundt dødsfallet blir riktig håndtert av de instansene som skal involveres, som politi, ambulanse, brann, forsikring, dykkerteam, ambassade, kriseteam eller lignende. Du er alltid velkommen til å ringe oss for råd og veiledning. Vi har døgnvakt og kan rykke ut når som helst for å bistå med vår kompetanse og hjelp. 

Det viktigste vil alltid være å få involvert nødetater og lege først. Vi vil kunne hjelpe, veilede og støtte deg i prosessen videre og sørge for at du som pårørende vil få all den hjelp du ønsker og har krav på. Vi hjelper deg også med alt det praktiske i forhold til visning av den avdøde, planlegging og gjennomføring av begravelse, skifte, utfylling av offentlige dokumenter etc.