Hjelp ved dødsfall i hjemmet

Dødsfall i hjemmet

Ved uventet dødsfall i hjemmet er viktig at du først ringer ambulanse eller legevakt. Er det håp om gjenoppliving vil de gjøre alt som står i deres makt for å redde vedkommende. Dersom håp om gjenoppliving ikke lenger er tilstede, vil lege uansett måtte komme på stedet for å bekrefte dødsfallet før vi kan hente ut vedkommende. Lege vil bekrefte dødsfallet og skrive en dødsattest som han/hun har ansvar for å sende videre til skifteretten.

Det kan føles som et stort sjokk å miste noen, og vi vet hvor viktig det er å kunne føle seg trygg i en sårbar situasjon. Vi har solid erfaring og god kunnskap i håndtering av alt det praktiske i og rundt slike situasjoner. Du trenger selvsagt ikke vente til lege eller ambulanse har ankommet for å snakke med oss. Vi er tilgjengelig for deg når som helst når du trenger råd og veiledning.

Dette gjør du:

  1. Ring “113” eller legevakt – De sender ambulanse eller lege for å stadfeste dødsfallet
  2. Kontakt oss gjerne allerede nå på tlf 70 12 12 55 eller 920 49 999
  3. Lege stadfester dødsfallet
  4. Vi kommer hjem og henter avdøde og tar da ansvar for en verdig ivaretakelse videre. Avdøde vil da bli fraktet på båre til sykehus eller nærliggende institusjon med tilgang til kjølerom.
  5. Vi avtaler et møte for å kartlegge den videre prosessen med hensyn til hva dere ønsker og hva som må og bør gjøres.
  6. Vi kan bistå med alt det praktiske til begravelsen som utfylling av offentlige dokumenter, søknad om gravferdsstønad til NAV eller en eventuell transportstøtte, veiledning med hensyn til skifte, dødsannonse, valg av type seremoni, musikk, salmer, solister, design av programhefter, organisering av minnestund, bestilling av blomster etc.