Hjelp ved dødsfall på institusjon

Dødsfall på institusjon

Ved dødsfall på institusjon, for eksempel sykehjem eller sykehus, vil normalt den avdøde bli ivaretatt av pleiere på stedet inntil dere tar kontakt med oss og vi tar over ansvaret. Legen som er tilknyttet institusjonen vil utstede en dødsattest og sende denne videre til skifteretten. De fleste institusjoner har eget kjølerom, men i de tilfeller de ikke har dette, vil vi avtale tidspunkt for henting i samråd med dere og personalet på institusjonen, slik at vi på en mest mulig skånsom måte med hensyn til de andre beboerne kan ta med den avdøde til sykehuset. Vi vil etter avtale med dere utføre stell og nedlegg i kiste av avdøde. 

Det føles tungt og vondt å miste noen man er glad i, og vi vet hvor viktig det er å kunne føle seg trygg i en sårbar situasjon. Vi har solid erfaring og god kunnskap i håndtering av alt det praktiske i og rundt slike situasjoner. Ring oss gjerne slik at vi kan vi bistå deg i prosessen videre. 

Dette gjør du:

  1. Ring oss på 70 12 12 55 / 920 49 999. Vi tar da over ansvaret og vil ivareta dere og deres kjære i tiden i og rundt begravelsen.
  2. Lege ved institusjon vil bekrefte dødsfallet og utstede dødsattest som sendes skifteretten.
  3. Vi avtaler et møte for å kartlegge den videre prosessen med hensyn til hva dere ønsker og hva som må og bør gjøres.
  4. Vi kan bistå med alt det praktiske til begravelsen som utfylling av offentlige dokumenter, søknad om gravferdsstønad til NAV eller en eventuell transportstøtte, veiledning med hensyn til skifte, dødsannonse, valg av type seremoni, musikk, salmer, solister, design av programhefter, organisering av minnestund, bestilling av blomster etc.