Arv og skifterett

Arv og skifte

Ved et dødsfall vil det alltid melde seg spørsmål vedrørende arv og skifte. Og uansett hvilke situasjon avdøde befant seg i ved dødstidspunktet vil de nærmeste måtte ta stilling til hvordan et skifte eller en arvefordeling skal foregå.

Arv og skifte kan være et sårbart tema og det kan oppstå mange ulike scenarioer i etterkant av et dødsfall i forhold til hvem som har rettigheter og hva de enkelte arvingene føler er rettferdig. Har ikke avdøde skrevet testamente, følger arveretten arveloven i forhold til hvem som er arvinger. Arveloven har også bestemmelser om livsarvingers (barn og barnebarns) krav til arv. Se arvelovens hjemmesider for mer informasjon.

Det kan også være viktig å vite at ved dødsfall vil avdødes bankkontoer bli sperret inntil man har bestemt hvordan skiftet skal foregå, levert inn opplysninger til skifteretten og fått skifteattesten eller en uskifteattest ut fra hvilken situasjon avdøde var i ved dødsøyeblikket. Ring oss gjerne om dere ønsker mer informasjon eller ta kontakt med skifteretten. De er eksperter innenfor dette og bistår gjerne med hjelp og veiledning. Kort oppsummert finner du de vanligste formene for skifte under.

Det kan kanskje også være nyttig å vite at det ikke lenger er arveavgift i Norge.

Ulike former for skifte:

Privat skifte
Ved privat skifte velger arvingen å ta over ansvaret for arvefordelingen selv og tar da over ansvaret for alle aktiva til avdøde, det gjelder både formue og den gjeld som avdøde har pådratt seg. Er man sikker på at formue overstiger gjeld og at arvingen vil kunne komme til enighet kan vi trygt anbefale at dere fyller ut skjemaet “Erklæring om privat skifte av dødsbo“.

Offentlig skifte
Dersom arvingene ikke ønsker å påta seg ansvaret med å fordele avdødes formue og eiendeler, kan tingretten på begjæring gjennomføre et offentlig skifte. Tingretten vil da som regel oppnevne en bobestyrer til å forvalte boet på rettens vegne. Som regel vil kontakten med arvingene bli opprettholdt gjennom bobestyreren. Når alle spørsmål vedrørende bobehandlingen er avklart – herunder tvister, dekning av avdødes gjeld og så videre – vil bobestyrer oversende saken til tingretten som avslutter det offentlige skiftet med en slutning og utlodning (utdeling) til arvingene.

Uskiftet bo
Det betyr at skiftet og arveoppgjøret utsettes og det vil ikke bli fordelt noen arv på dette tidspunktet. Gjelder for enker, enkemenn og evt. gjenlevende samboer dersom de har samboeravtaler der dette er avtalt. Man må likevel fylle ut skjemaet “Melding om uskiftet bo” som levere eller sendes til skifteretten. Det finnes tilfeller der dette ikke er mulig som for eksempel dersom det finnes særkullsbarn som ikke aksepterer et uskifte. Du kan lese mer i arveloven eller få informasjon direkte fra skifteretten.

Oppgjør av dødsbo av liten verdi
Er avdødes formue under 100 000 kroner etter at evt. begravelseskostnader har blitt trukket ifra, kan man søke om et såkalt “Oppgjør av dødsbo av liten verdi“. I et slikt tilfelle overlater skifteretten midlene til den som har ordnet med begravelsen, eller en annen som har stått avdøde nær. Vedkommende blir ansvarlig for boets og avdødes forpliktelser, men kun innenfor rammen av de mottatte midler.

Gratis advokathjelp
Som en del av våre tjenester vil du kunne benytte en 30 min gratis konsultasjon med advokatfirmaet Øverbø Gjørtz. De vil kunne hjelpe deg med juridiske spørsmål dersom du trenger svar utover det vi eller skifteretten kan være behjelpelige med.